دستور قضایی مبنی بر پرونده کسر از آمار شود. و ابطال وقت نظارت و ابلاغ حضوری رای و ارسال پرونده به مرجع ذی صلاح و به نظر رسانیدن پرونده پس از قطعیت رای و تایپ متن رای و تشکیل بدل در تاریخ 1402/05/07 صا...

دستور قضایی مبنی بر پرونده کسر از آمار شود. و ابطال وقت نظارت و ابلاغ حضوری رای و ارسال پرونده به مرجع ذی صلاح و به نظر رسانیدن پرونده پس از قطعیت رای و تایپ متن رای و تشکیل بدل در تاریخ 1402/05/07 صادر گردیدیعنی چه؟،؟

9 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 510 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...