سلام ،زنی که چندسال با شوهرش سروسنگینه وادم حسابنکندوباتندی جواببدهدوبفهمیکه زنباپسرمجردی رویهم ریخته درگوشی حرف خوابیدن باهم زدن باید چگونه شکایت کنم دردادگاه ثابت کنم ایاراهی هست همه چیزوفهمیدواومنک...

سلام ،زنی که چندسال با شوهرش سروسنگینه وادم حسابنکندوباتندی جواببدهدوبفهمیکه زنباپسرمجردی رویهم ریخته درگوشی حرف خوابیدن باهم زدن باید چگونه شکایت کنم دردادگاه ثابت کنم ایاراهی هست همه چیزوفهمیدواومنکرنشودچکاربایدکردتازه ۳۰ سال پیش ازدواج کردیم و۲بچه بزرگداریم لطفا کمکم کنید متشکرم.

6 ماه پیش
1 پاسخ 0 نظر 105 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمحمد سجاد بقائی اردستانی
محمد سجاد بقائی اردستانی

وکیل پایه یک دادگستریسلام از طریق دفترخدمات قضایی نسبت به ثبت شکایت اقدام و تنها راه اثبات استناد به محتویات گوشی وی و یا احیانا اقرار خود شخص می باشد

1402-06-06 11:54:06
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...