سلام نامه پزشکی قانونی 
ساییدگی حارصه و تورم خفیف سمت چپ صورت ک ارش تورم ب میزان دو دهم درصددیه کامل.سرخ شدگی  ملتحمه چشم چپ.خراشیدگی حارصه خارجی و ساییدگی حارصگی مخاط داخلی لب فوقانی جمعا دو عدد.چهار...

سلام نامه پزشکی قانونی ساییدگی حارصه و تورم خفیف سمت چپ صورت ک ارش تورم ب میزان دو دهم درصددیه کامل.سرخ شدگی ملتحمه چشم چپ.خراشیدگی حارصه خارجی و ساییدگی حارصگی مخاط داخلی لب فوقانی جمعا دو عدد.چهار عددسرخ شدگی سمت راست قدام گردن.یک خراشیدگی حارصه قدام گردن ک ارش آن ب میزان یک درصد دیه کامل .یک کبودی و دو سرخ شدگی سمت چپ قدام گردن.دو عدد کبودی ناحیه میانی قدامی گردن..خراشیدگی حارصه بند ابتدایی انگشت دوم دست چپ.ساییدگی حارصه ثلث تحتانی ساعدراست است را خواسم محاسبه کنید؟

9 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 89 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...