سلام.به تازگی بازنشسته شده ام.واز دوسال آخر بیمه ام یکسال را بیمه بیکاری اجبارا گرفته ام .که حقوق بازنشستگی ام رابر مبنای حقوقی که بیمه بیکاری به من پرداخت کرده حساب نمودند.که خیلی کم شده است. آیا میش...

سلام.به تازگی بازنشسته شده ام.واز دوسال آخر بیمه ام یکسال را بیمه بیکاری اجبارا گرفته ام .که حقوق بازنشستگی ام رابر مبنای حقوقی که بیمه بیکاری به من پرداخت کرده حساب نمودند.که خیلی کم شده است. آیا میشود کاری کرد که حقوق بازنشستگی ام رادریکسال بیمه بیکاری ام را با حساب حقوقی که قبل از بیمه بیکاری ام .به بیمه پرداخت میکردیم حساب کنند تا اینقدر حقوق بازنشستگی ام کسر نشود؟

2 سال پیش
2 پاسخ 2 نظر 55 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالویدا نجفی
ویدا نجفی

کارآموز وکالتبا سلام
براساس قانون بیمه حقوق بازنشستگی حقوق ماه اخر اشتغال شما می باشد .
این اجبارا دریافت بیمه بازنشستگی اگر براساس تقصیر کار فرما باشد میتوانید با طرح دعوا پیگیری کنید

1398-08-05 14:07:47
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
نگار پایدار اردکانی
نگار پایدار اردکانی

کارشناس ارشد حقوقبا سلام
پرداخت مستمری بازنشستگی،بر اساس مجموع پرداختی حق بیمه شما در طول دوران اشتغال و بیکاری است.لذا ماخذ پرداخت بازنشستگی،کل سابقه حق بیمه است و علی الاصول نباید مبلغ کمی باشد.در هر حال جهت رسیدگی،به اداره کار و امور اجتماعی محل اشتغال خود مراجعه کرده و از شعب هیئت تشخیص تقاضای رسیدگی کنید.
پاینده باشید.

1398-10-30 11:34:45
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
نگار پایدار اردکانی
نگار پایدار اردکانی

کارشناس ارشد حقوقسلام مجدد
بیمه بیکاری فقط جزو سابقه حساب می شود و در محاسبه ی حقوق بازنشستگی هیچ نقشی ندارد. مثلا اگر دو سال آخر، بیمه بیکاری استفاده کردید حقوق بازنشستگی شما میانگین دو سال ماقبل بیمه بیکاری می باشد. واضح تر اینکه اگر سال 95 و 96 بیمه بیکاری استفاده کردید. حقوق بازنشستگی شما میانگین سالهای 94 و 93 خواهد بود.
موفق باشید.

1398-10-30 11:43:06
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...