باسلام ترک انفاق شکایت کرده بودم که به علت زایمانم نتونستم درجلسه حظورپیداکنم ومنع تعقیب خوردحکم قطعی شدشوهرمم الزام به تمکین مطرح کردوقاضی باوجودحظورمرتب من درجلسات واعلام آمادگی برای ادامه زندگی به...
کژال احمدی

باسلام ترک انفاق شکایت کرده بودم که به علت زایمانم نتونستم درجلسه حظورپیداکنم ومنع تعقیب خوردحکم قطعی شدشوهرمم الزام به تمکین مطرح کردوقاضی باوجودحظورمرتب من درجلسات واعلام آمادگی برای ادامه زندگی به استنبات حکم ترک انفاق رأی صادرکرده وگفته درسته زوجه گفته برمیگردم امابارأی ترک انفاق درتضاداست ومنومحکوم کرده به تمکین درخانه قبلی آیامن ناشزه میشوم ونفقه شاملم نمیشه لطفابگیدچه کنم؟

7 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 13 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...