با سلام
شوهر اینجانب در سال 80 فوت کرده است. بنا بر قانون مهریه به نرخ سال 80 محاسبه می شود. اما باتوجه به اینکه وراث تاکنون از پرداخت آن از ملک باقیمانده از متوفی خودداری نموده اند و خود نیز نتوانسته...

با سلام شوهر اینجانب در سال 80 فوت کرده است. بنا بر قانون مهریه به نرخ سال 80 محاسبه می شود. اما باتوجه به اینکه وراث تاکنون از پرداخت آن از ملک باقیمانده از متوفی خودداری نموده اند و خود نیز نتوانسته در نسبت به فروش آن به توافق برسند ضرر زیان ناشی از تورم که مهریه اینجانب در سال 80 ده میلوین بوده هم اکنون چگونه تامیم می گردد. آیه می توان درخواست تبدیل نرخ مهریه به نرخ روز نمود

5 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 299 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال

با سلام
چنانچه مهریه سرکارخانم،وجه نقد رایج باشد،ملاک تقدیم مهریه،زمان فوت خواهد بود.لکن مهریه جزء دیون ممتازه بوده و چنانچه طی تشریفات قانونی و ارسال اظهار نامه به طرفیت وراث،مهریه واصل نشده،خسارت تاخیر تادیه یا همان دیرکرد،مطابق نرخ تنزیل بانک مرکزی به شما تعلق می گیرد.
چنانچه مهریه شما سهمی از اموال غیرمنقول(ملک)فرضا1دانگ آن یا سایر منقولات باشد،مطابق قیمت فروش روز،سهم شما تقدیم می گردد.جهت رعایت مرور زمان،راسا جهت طلب مهریه نسبت به ارسال اظهارنامه به طرفیت وراث اقدام نمایید.
شاد باشید.

1398-09-04 18:35:25
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...