سلام این متن واسم اومده من دوسال پیش از کسی شکایت کردم و پیگیر نشدم میشه مربوط باشه به همون پرونده 
آقای علی شرافت پرونده شما به شماره 
9809980359601574 و شماره بایگانی 981612
به شعبه17بازپرسی-م5-اصفه...
علی شرافت

سلام این متن واسم اومده من دوسال پیش از کسی شکایت کردم و پیگیر نشدم میشه مربوط باشه به همون پرونده آقای علی شرافت پرونده شما به شماره 9809980359601574 و شماره بایگانی 981612 به شعبه17بازپرسی-م5-اصفهان ارجاع شد

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...