سلام این متن واسم اومده من دوسال پیش از کسی شکایت کردم و پیگیر نشدم میشه مربوط باشه به همون پرونده 
آقای علی شرافت پرونده شما به شماره 
9809980359601574 و شماره بایگانی 981612
به شعبه17بازپرسی-م5-اصفه...

سلام این متن واسم اومده من دوسال پیش از کسی شکایت کردم و پیگیر نشدم میشه مربوط باشه به همون پرونده آقای علی شرافت پرونده شما به شماره 9809980359601574 و شماره بایگانی 981612 به شعبه17بازپرسی-م5-اصفهان ارجاع شد

5 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 147 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال

پس از طی مراحل مقدماتی نظیر تعقیب، تحقیق و بازپرسی توسط نهاد تحقیقاتی (دادسرا)، پرونده جهت رسیدگی قضایی و صدور رأی به دادگاه (کیفری یا حقوقی) ارجاع شده است.

در این مرحله مراتب به طرفین پرونده ابلاغ شده تا جهت حضور در جلسات رسیدگی یا انجام اقدامات مورد نیاز دیگر مطلع گردند.

در حقیقت در این مرحله، عنوان شکایت یا دعوا مشخص شده و برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال گردیده است.

1398-11-26 15:52:58
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...