باسلام دادخواست نفقه داده بودم به استنادقطعیت یافتن حکم تمکین که من محکوم شده بودم رأی شورای گفته چون نفقه فرع تمکین است رأی به بی حقی من صادرشده بیست روزهم حق اعتراض داده درضمن شوهرم درخواست اجرای رأ...

باسلام دادخواست نفقه داده بودم به استنادقطعیت یافتن حکم تمکین که من محکوم شده بودم رأی شورای گفته چون نفقه فرع تمکین است رأی به بی حقی من صادرشده بیست روزهم حق اعتراض داده درضمن شوهرم درخواست اجرای رأی تمکین رانکرده الان من صورتجلسه پلیس۱۱۰رودارم که تمکین کردم ولی شوهرم از محل سکونتش نقل مکان کرده ی اضهارنامه هم براش فرستاده بودم ازخدمات قضایی استنکافشوگرفتم آیابه رأی شورااعتراض کنم باوجوداین مدارک قبول میکنن ازم ونفقه شاملم میشه ؟راهنمایم کنیدسپاسگذارم

4 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 120 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...