سلام 
پدرم فوت نموده و زن دوم داشته است و در وصیتنامه مقداری از اموال به وی واگذار شده آیا از یک هشتم مهریه ارث می برد؟
ناشناس

سلام پدرم فوت نموده و زن دوم داشته است و در وصیتنامه مقداری از اموال به وی واگذار شده آیا از یک هشتم مهریه ارث می برد؟

7 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 15 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالنگار پایدار اردکانی
نگار پایدار اردکانی

کارشناس ارشد حقوقبا سلام
چنانچه میزان مال وصیت شده از یک سوم کل اموال در زمان فوت تجاوز ننماید،وصیت نافذ است و در کنار آن هر دو زوجه جمعا از ماترک متوفی،یک هشتم کل مال را به تنصیف به ارث می برند.(هر زوجه یک شانزدهم)
موفق باشید.

1398-09-14 11:10:01
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...