سلام 
پدرم فوت نموده و زن دوم داشته است و در وصیتنامه مقداری از اموال به وی واگذار شده آیا از یک هشتم مهریه ارث می برد؟

سلام پدرم فوت نموده و زن دوم داشته است و در وصیتنامه مقداری از اموال به وی واگذار شده آیا از یک هشتم مهریه ارث می برد؟

4 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 148 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال

با سلام
چنانچه میزان مال وصیت شده از یک سوم کل اموال در زمان فوت تجاوز ننماید،وصیت نافذ است و در کنار آن هر دو زوجه جمعا از ماترک متوفی،یک هشتم کل مال را به تنصیف به ارث می برند.(هر زوجه یک شانزدهم)
موفق باشید.

1398-09-14 07:40:01
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...