با سلام
4/5 از 1/5 از 1/2 دیه کامل بابت شکستگی تنه استخوان فک پایین سمت راست چقدر می شود ؟

با سلام 4/5 از 1/5 از 1/2 دیه کامل بابت شکستگی تنه استخوان فک پایین سمت راست چقدر می شود ؟

4 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 125 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...