من در مورخه ۹۸/۶/۴تصادف کردم و مراحل قانون پزشکی رو طی کردم و در نامه قانون پزشکی اینارو برام فرستاد۱.پارگی در قسمت فوقانی۲.خلفی ساعد راست(دامیه)۳.بخیه شده در کف دست چپ(دامیه)۴.سیاه شدگی در پلک فوقانی...

من در مورخه ۹۸/۶/۴تصادف کردم و مراحل قانون پزشکی رو طی کردم و در نامه قانون پزشکی اینارو برام فرستاد۱.پارگی در قسمت فوقانی۲.خلفی ساعد راست(دامیه)۳.بخیه شده در کف دست چپ(دامیه)۴.سیاه شدگی در پلک فوقانی و پلک است۵.بخیه شده در پلک فوقانی چشم راست (دامیه)۶.جراحت بخیه شده در ناحیه پیشانی (دامیه)۷.ساییدگی در زانو ایا درصد هرکدام چقدره؟

4 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 139 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...