باسلام مهریه ام رابه اجراگذاشته ام دفترچه ازدواجم پیش خانواده شوهرمه ومن فقط یک رونوشت ازدفتر خانه ای که عقدکردیم بامهردفترخانه دارم آیاقاضی ازم قبول میکنه به جای دفترچه اصلی؟؟ممنون ازراهنمایتون

باسلام مهریه ام رابه اجراگذاشته ام دفترچه ازدواجم پیش خانواده شوهرمه ومن فقط یک رونوشت ازدفتر خانه ای که عقدکردیم بامهردفترخانه دارم آیاقاضی ازم قبول میکنه به جای دفترچه اصلی؟؟ممنون ازراهنمایتون

9 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 31 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...