با سلام .همسر من تو بیمارستانی کار میکرد ک ب دلایلی دو ماه مرخصی بدون حقوق گرفت .الان فهمیدیم ک پایان کارشو سر ماه اول زدن.الان برای بیمه بیکاری اقدام کردیم قبول نمیکنن چون دو ماه گذشته ..لطفا راهنمای...

با سلام .همسر من تو بیمارستانی کار میکرد ک ب دلایلی دو ماه مرخصی بدون حقوق گرفت .الان فهمیدیم ک پایان کارشو سر ماه اول زدن.الان برای بیمه بیکاری اقدام کردیم قبول نمیکنن چون دو ماه گذشته ..لطفا راهنمایی کنید چ کار کنیم😢😢😢😢😢

2 سال پیش
2 پاسخ 2 نظر 30 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال



نگار پایدار اردکانی
نگار پایدار اردکانی

کارشناس ارشد حقوق



با سلام
طبق قانون،رسیدگی به درخواست بیمه بیکاری در صورتی است که ظرف سی روز از شروع بیکاری در اداره کار و امور اجتماعی طرح درخواست شود.با این حال،طبق تمهید قانونی چنانچه بتوانید عذر موجه خود مبنی بر نااگاهی از زمان بیکاری را در اداره کار مطرح نموده با موافقت شورای عالی کار،مدت30روزه قابلیت افزایش به90روز را خواهد داشت.لذا مدارکی متقن جهت اثبات جهل خود بر زمان بیکاری ارائه کنید.
پاینده باشید.

1398-10-30 12:03:22
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر




نگار پایدار اردکانی
نگار پایدار اردکانی

کارشناس ارشد حقوق



سلام مجدد
اصلاح می گردد که طبق آیین نامه جدید، تایید هیئت حل اختلاف استان مدنظر است نه شورایعالی کار.
مستدام باشید.

1398-10-30 12:35:17
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر




نگار پایدار اردکانی
نگار پایدار اردکانی

کارشناس ارشد حقوق



سلام مجدد
اصلاح می گردد که طبق آیین نامه جدید، تایید هیئت حل اختلاف استان مدنظر است نه شورایعالی کار.
مستدام باشید.

1398-10-30 12:40:37
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...