باسلام و خسته نباشید خانمم که 10 سال است تمکین نمیکند و بنده در طی این 10 سال منازلی برای ایشان تهیه می کرده ام و همسرم در جریان بوده که بنده درشهرستان ساکن میباشم بعداز10 سال هم اکنون درخواست طلاق از...

باسلام و خسته نباشید خانمم که 10 سال است تمکین نمیکند و بنده در طی این 10 سال منازلی برای ایشان تهیه می کرده ام و همسرم در جریان بوده که بنده درشهرستان ساکن میباشم بعداز10 سال هم اکنون درخواست طلاق از جانب خویش مطرح نموده و دادگاه درخواست طلاق همسرم را طبق بند11 سندمهریه قبول کرده.همسرم دادخواست مهریه معوقه و جاریه کرده و بنده هم دادخواست الزام به تمکین دادم نفقه جاریه ایشان رد شدچون دردادگاه اقرارکردندکه حاضربه تمکین از بنده نمیباشند و الزام به تمکین اینجانب هم دردادگاه قبول گردید نفقه گذشته همسرم راچگونه اثبات نمایم چون بنده درانزمان دادخواست نداده ام وهمچنین ایشان به بنده تمکین نداشته اند بایدمحکوم به نفقه شوم وشاهدهم دارم که ایشان بابنده تمکین نداشته اند؟؟و بنده نمیخواهم همسرم راطلاق دهم بااینکه تمام مهریه اش را پرداخت کرده ام؟؟برای نفقه گذشته همسرم و طلاق ایشان بایدچکاربکنم؟؟؟؟

4 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 112 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...