سلام. اگر مبلغ مهریه مادرم مشخص نباشد اما پدر در زمان حیات جهت مهریه مادرم تعدادی سکه مشخص کرده باشد و بعضی از فرزندان به یاد داشته باشند، آیا شهادتشان مورد قبول است؟ اگر بلی شهادت چه تعداد دختر و چه...

سلام. اگر مبلغ مهریه مادرم مشخص نباشد اما پدر در زمان حیات جهت مهریه مادرم تعدادی سکه مشخص کرده باشد و بعضی از فرزندان به یاد داشته باشند، آیا شهادتشان مورد قبول است؟ اگر بلی شهادت چه تعداد دختر و چه تعداد پسر مورد قبول است؟ و اینکه به چه صورت باید اقدام شود؟

5 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 233 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالسعید نجات زادگان
سعید نجات زادگان

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام و احترام، اینکه مهریه مادر شما مشخص نباشد موضوع نامتعارفی است و نیاز به بررسی دارد. موضوع برای بنده مبهم است که چطور سند ازدواجی وجود ندارد یا مهریه در آن مشخص نشده است. در هر حال، نظر قانون مدنی به شرح زیر است:

"ماده 1087 - اگرددر نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین میتوانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود ."
"ماده 1093 - هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود."
"ماده 1089 - ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند."

حال با توجه به آنچه طرح شد، اگر فرض کنیم اختیار تعیین مهر با شوهر بوده است یا طرفین پس از ازدواج بر آن تراضی کرده‌اند، شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن کافی است. البته طبیعتا اظهارنظر دقیق در مورد موضوع، در جلسه مشاوره و ضمن مطالعه پرونده امکان پذیر است.

1397-11-11 13:17:00
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...