سلام همسرم نو کتک زده دیه من را محاسبه میکنید
کبودی شانه راست و سمت چپ قفسه سینه در قدام و  پستان چپ و سمت چپ گردن .کبودی نوار ثلث تحتانی خلفی  و ثلث میانی خارجی بازوی چپ و دو عدد قسمت جانبی سمت چپ قف...

سلام همسرم نو کتک زده دیه من را محاسبه میکنید کبودی شانه راست و سمت چپ قفسه سینه در قدام و پستان چپ و سمت چپ گردن .کبودی نوار ثلث تحتانی خلفی و ثلث میانی خارجی بازوی چپ و دو عدد قسمت جانبی سمت چپ قفسه سینه و بین دو کتف سمت راست خلف تنه و سمت چپ خلف تنه و ثلث تحتانی خلفی و فوقانی خلفی بازوی راست و سیاه شدگی ناحیه کمر

1 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 149 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...