ببخشید اگر زن به دادگاه بگه که شوهرم خونه تهیه کنه و اسبابش را تهیه کنه و من تمکین میکنم و بعد از این که شوهر همه اینها را تهیه کرد و زن تمکین نکرد مرد میتونه به خاطر این همه ضرر مالی جهت تهیه اسباب و...

ببخشید اگر زن به دادگاه بگه که شوهرم خونه تهیه کنه و اسبابش را تهیه کنه و من تمکین میکنم و بعد از این که شوهر همه اینها را تهیه کرد و زن تمکین نکرد مرد میتونه به خاطر این همه ضرر مالی جهت تهیه اسباب و منزل از زن شکایت کنه؟

1 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 27 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالزینب ایمانی
زینب ایمانی

کارآموز وکالتسلام
خیر
اگر زن تمکین نکرده ناشزه محسوب و نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد
و نیز مرد میتواند تقاضای ازدواج مجدد داشته باشد
و همچنین مرد میتواند زن را طلاق دهد و شرط تنصیف دارایی موجود در عقدنامه در اینجا رعایت نخواهد شد.

1398-11-23 15:25:36
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...