سلام.میشه برای نفقه دادخواست اعسار داد و کمتر کرد؟نفقه بر چه اساس تعین میشه.درآمد زوج یا شان زوجه؟
ناشناس

سلام.میشه برای نفقه دادخواست اعسار داد و کمتر کرد؟نفقه بر چه اساس تعین میشه.درآمد زوج یا شان زوجه؟

2 هفته پیش
0 پاسخ 1 نظر 8 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسبله امکان پذیر است و در صورت پذیرش اعسار توسط دادگاه نفقه بر اساس درآمد زوج محاسبه میگردد.

1398-11-24 14:27:06

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...