سلام.خانمم  میگه تا خونه تهیه نکردی تمکین بی تمکین و به خاطر نفقه هم شکایت کرد چند روز دیگه دادگاه نفقه برگزار میشه در حالی که خانم بنده حق حبس نداره اگر این شرط را تو دادگاه بگه و دادگاه دستور بده خا...
ناشناس

سلام.خانمم میگه تا خونه تهیه نکردی تمکین بی تمکین و به خاطر نفقه هم شکایت کرد چند روز دیگه دادگاه نفقه برگزار میشه در حالی که خانم بنده حق حبس نداره اگر این شرط را تو دادگاه بگه و دادگاه دستور بده خانه را تهیه کنم من اجازه دارم به قاضی بگم که همسرم باید به من تعهد بده که اگر بعد از این که همه چیز برای تمکین فراهم کردم منصرف شد تمام هزینه ها را ازش بگیرم؟اگر زن قبول نکرد و تعهد نداد.قاضی نظرش چیه؟

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...