مقام اجرای حکم و اعمال ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت های مالی های مالی حبس شده باشد یعنی چی؟
ناشناس

مقام اجرای حکم و اعمال ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت های مالی های مالی حبس شده باشد یعنی چی؟

2 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالاصغر اسکندری
اصغر اسکندری

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام و احترام پس از صدور اجرائیه محکوم علیه در مهلت قانونی مکلف به اجرای حکم صادره می باشد چنانچه از اجرای حکم خود داری نمود کسی که حکم به نفع ایشان صادر شده است از قاضی اجرای احکام می خواهد نسبت به اعمال ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام نمایند در صورت محکوم علیه را جلب و دستگیر می نمایند در صورت خودداری از اجرای حکم به زندان معرفی می گردد

1398-11-24 01:41:17
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...