دستور قضایی مبنی بر ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر و با توجه به تکمیل بودن پرونده عینا جهت صدور دستور به حضور ارسال گردید در تاریخ ۱۱/۲۲ صادر گردید یعنی چه؟
ساناز کا بلی

دستور قضایی مبنی بر ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر و با توجه به تکمیل بودن پرونده عینا جهت صدور دستور به حضور ارسال گردید در تاریخ ۱۱/۲۲ صادر گردید یعنی چه؟

2 هفته پیش
0 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسباسلام،یعنی پرونده نقصی نداشت وبه تجدیدنظررفت تاپس ازصدوردستورارجاع به یکی ازشعب جهت رسیدگی مرحله تجدیدنظر ارجاع شود

1398-11-24 03:40:24

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...