سلام. من هر 5 ماه دارم یک سکه میدم و خانم بنده باقی مهریه را از اداره ثبت درخواست کرد و یک چهارم حقوم را داره میگیره من درخواست تعدیل بدم دادگاه طولانی میکنه اقساط مهریه را؟ و اگر باز من محکوم به پردا...
ناشناس

سلام. من هر 5 ماه دارم یک سکه میدم و خانم بنده باقی مهریه را از اداره ثبت درخواست کرد و یک چهارم حقوم را داره میگیره من درخواست تعدیل بدم دادگاه طولانی میکنه اقساط مهریه را؟ و اگر باز من محکوم به پرداخت نفقه شدم اجازه دارم هم برای نفقه دادخاست اعسار و مهریه دادخواست تعدیل بدم؟ و دادگاه موافقت میکنه ؟

2 هفته پیش
0 پاسخ 1 نظر 9 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسباسلام ،بله شمامیتوانیددرهردوموردتقاضاکنیدچون اعسارامرحادثی است وبه محض نتوانی میتوان تقاضای اعساردادوتعدیل هم ریشه دراعساردارد

1398-11-24 12:41:58

پاسخ به نظر
ناشناس
ناشناستا چند بار این دادخواست اعسار از مهریه ممکن میباشد و دادخواست اعسار از نفقه کنم کم میکند.مممنونم

1398-11-24 17:19:34

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...