سلام.میشه برای نفقه دادخواست اعسار داد و کمتر کرد؟نفقه بر چه اساس تعین میشه.درآمد زوج یا شان زوجه؟
ناشناس

سلام.میشه برای نفقه دادخواست اعسار داد و کمتر کرد؟نفقه بر چه اساس تعین میشه.درآمد زوج یا شان زوجه؟

1 هفته پیش
1 پاسخ 2 نظر 15 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسسلام ،مبنای مهریه نوع وشان زندگی زوجه است ولی درپرداخت درصورت اثبات اعسارزوج الزام نمیشود

1398-11-25 20:17:33

پاسخ به نظر
اصغر اسکندری
اصغر اسکندری

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام و احترام نفقه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد مبلغ نفقه بر اساس شان زوجه تعیین می گردد در عین حال کارشناس در آمد زوج نیز مد نظر قرار می دهد تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط برای نفقه منع قانونی ندارد چنانچه با وصف تمکین زوجه نسبت به نفقه آتی زوج عاجز باشد و نتواند نسبت به تامین آن اقدام نمایید زوجه حق طلاق بخاطر عجز شوهر از پرداخت نفقه خواهد داشت

1398-11-26 01:08:03
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...