من در سال ۷۱ طی یک طلاق توافقی در سفارت ایران در سوریه از همسرم جدا شدم که ورقه ان با شرح جکونکی طلاق و ذکر حق و حقوق  موجود میباشد . و بعلت عدم اکاهی در شناسنامه من ثبت نشده .در سفارت به من کفتن جون...

من در سال ۷۱ طی یک طلاق توافقی در سفارت ایران در سوریه از همسرم جدا شدم که ورقه ان با شرح جکونکی طلاق و ذکر حق و حقوق موجود میباشد . و بعلت عدم اکاهی در شناسنامه من ثبت نشده .در سفارت به من کفتن جون شما در بیروت ساکن هستید به سفارت در بیروت مراجعه کنید .وقتی که برکشتم بیروت . سفارت کفت جون در سفارت شام طلاق صادر شده باید همانجا در شناسنامه تان ثبت میکشت.من بخاطر اینکه تحت تعقیب بلیس سوریه بودم از ان تاریخ دیکر نتوانستم به سوریه مراجعه کنم. حالا سفارت بیروت از من ورقه موافقت همسر اول را میخواهد .طلاقنامه من با حضور شهود انجام شده و مهر تصدیق امضاء سفارت ایران هم دارد من باید جکار بکنم

4 سال پیش
2 پاسخ 0 نظر 409 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالبیتا اخوان مدرس
بیتا اخوان مدرس

وکیل پایه یک دادگستریبا شلام. درصورتی که طلاقنامه موجود است، سفارت ایران در بیروت می بایست چنین امری را بپذیرد. لطفا توصیحات بیشتری را بفرمایید.

1398-12-09 21:03:59
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
بیتا اخوان مدرس
بیتا اخوان مدرس

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام. درصورتی که طلاقنامه موجود است، سفارت ایران در بیروت می بایست چنین امری را بپذیرد. لطفا توصیحات بیشتری را بفرمایید.

1398-12-09 21:04:47
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...