ممنونم بابت وقتی که میگذارید .اگر بلا فاصبه بعد از شکایت ترک انفاق نفقه را زوج واریز کند باز جنبه کیفری ر داشته میشود<

ممنونم بابت وقتی که میگذارید .اگر بلا فاصبه بعد از شکایت ترک انفاق نفقه را زوج واریز کند باز جنبه کیفری ر داشته میشود<

2 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 17 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالزینب ایمانی
زینب ایمانی

کارآموز وکالتسلام
اگر با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهید این جرم محقق میشود و پرداخت نفقه بعد از طرح شکایت باعث منتفی شدن جرم نمیشود،ولی معمولا قضات محترم از آن به عنوان جهات تخفیف استفاده میکنند.

1399-01-03 22:10:45
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...