باسلام نزدیک یکساله شوهرم مرارهاکرده نه حاطربه زندگی نه طلاق!!۱۹۰ گرم طلاضمن عقدبه شوهرم دادم ودرسایرشرایط تودفترچه ازدواجمان نوشته شده زوجه مقدار۱۹۰گرم طلابه زوج تحویل داده وزوج متعهدشداگه طلاق ازناح...

باسلام نزدیک یکساله شوهرم مرارهاکرده نه حاطربه زندگی نه طلاق!!۱۹۰ گرم طلاضمن عقدبه شوهرم دادم ودرسایرشرایط تودفترچه ازدواجمان نوشته شده زوجه مقدار۱۹۰گرم طلابه زوج تحویل داده وزوج متعهدشداگه طلاق ازناحیه اوباشدطلاهارابه زوجه مستردکندسوألم اینه؟؟اگرطلاق برمبنای عسروحرج باشه مژت نم طلاهای خو دمومطالبه کنم؟

5 ماه پیش
2 پاسخ 2 نظر 12 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
اصغر اسکندری
اصغر اسکندری

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام و احترام همکار محترم شرط استرداد طلا مد نظر طلاق از جانب زوج قید شده است حال زوجه بر اساس عسر و حرج خود را مطلقه می نماید به عبارتی دیگر طلاق از جانب زوجه می باشد حال چگونه در جواب سئوال دادخواه فرموده اید زوجه بلی ، به عبارتی معتقد به استرداد طلا توسط زوجه می باشید در حالیکه چنین توافقی و شرطی فیمابین زوجین نمی باشد لطفا مستندات خود را جهت روشن شدن موضوع مذکور مرقوم بفرمائید

1399-01-02 19:43:52
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

اصغر اسکندری
اصغر اسکندری

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام و احترام همکار محترم شرط استرداد طلا مد نظر طلاق از جانب زوج قید شده است حال زوجه بر اساس عسر و حرج خود را مطلقه می نماید به عبارتی دیگر طلاق از جانب زوجه می باشد حال چگونه در جواب سئوال دادخواه فرموده اید زوجه بلی ، به عبارتی معتقد به استرداد طلا توسط زوجه می باشید در حالیکه چنین توافقی و شرطی فیمابین زوجین نمی باشد لطفا مستندات خود را جهت روشن شدن موضوع مذکور مرقوم بفرمائید

1399-01-02 19:44:10
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...