ایا مادر می تواند حضانت دایم فرزند دختر خود را بعهده بگیرد بشرطی که پدر شرط کند که در صورت حضانت کامل نفقه فرزند را نمی دهم؟

ایا مادر می تواند حضانت دایم فرزند دختر خود را بعهده بگیرد بشرطی که پدر شرط کند که در صورت حضانت کامل نفقه فرزند را نمی دهم؟

2 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 9 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالزینب ایمانی
زینب ایمانی

کارآموز وکالتسلام
در صورت توافق
و یا اثبات یکی از موارد زیر توسط مادر:
1- اعتیاد زیان ‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.
۳- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.
۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
مادر میتواند حضانت فرزند را بگیرد.

نفقه فرزند به عهده ی پدر است و فرزند میتواند نفقه ی خود را مطالبه نماید و توافق پدر و مادر تاثیری در حقوق فرزند ندارد.

1399-01-03 22:01:58
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...