با عرض سلام.شوهر خواهرم به حواهرم حمله کرده وزده وقبلا هم این کار رو کرده بود اما این دفعه خواهرم که میخواست برای نجات جانش بیاد از خونه بیرون ولباساشم جمع کرده بود نذاشته بود همسرش بیاد بیرون و خواهر...

با عرض سلام.شوهر خواهرم به حواهرم حمله کرده وزده وقبلا هم این کار رو کرده بود اما این دفعه خواهرم که میخواست برای نجات جانش بیاد از خونه بیرون ولباساشم جمع کرده بود نذاشته بود همسرش بیاد بیرون و خواهرم به ما خبر داد از طریق تلگرام که بیاید دنبالم ماکه رفتیم خیلی دم در واستیم بیاد بیرون اما نیومد تا این صدای جیغ خواهرم را ماشنیدیم دوباره بهش حمله کرده بود در اپارتمان باز بود ما رفتیم داخل به در تونشون زدیم واونا اومدن بیرون خواهرم از خونه اومد بیرون بدون چادر وکفش ومانتو حالا اونا شکایت کردن که ما رفتیم دخترمون رو اوردیم خواهرم شوهرش رو زده وما هم کمکش کردیم این قابل اثبات است و پدرش هم وکیل هست .اما ما این اصلا پسرشون رو نزدیم .الان خواهر من ازپزشک قانونی نامه داره و ما شکایت کردیم .اما اونا تو جواب ما این طور نوشتم وتمام مشکلات خواهرم به حاطر مادرش هست اما چون پسر مامانی هست به حرف مادرش گوش میده .

6 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 20 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...