سلام همسرم از سال 88تا سال 90بصورت کارمزد واز سال 91تاسال آخر92بصورتقرارداد ارمعین در یکی ازشهرداریها کار می کرده در سال 93 تعدیل نیرو می کنند آیا همسرم می توانند شکایت کنند وبه کار برگردنند

سلام همسرم از سال 88تا سال 90بصورت کارمزد واز سال 91تاسال آخر92بصورتقرارداد ارمعین در یکی ازشهرداریها کار می کرده در سال 93 تعدیل نیرو می کنند آیا همسرم می توانند شکایت کنند وبه کار برگردنند

10 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 11 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...