با سلام
زن بنده به همراه فرزند در خانه مشترک زندگی میکنیم به دلیل اختلافاتی که داریم و ایشان بسیار بی حرمتی میکند و میگوید برایش خانه جدا بگیرم. ۶ ماه هم هست تمکین خاص نمیکند و در اتاق جدا میخوابیم. آ...

با سلام زن بنده به همراه فرزند در خانه مشترک زندگی میکنیم به دلیل اختلافاتی که داریم و ایشان بسیار بی حرمتی میکند و میگوید برایش خانه جدا بگیرم. ۶ ماه هم هست تمکین خاص نمیکند و در اتاق جدا میخوابیم. آیا میتوانم منزل جدا بگیرم و درخواست ازدواج مجدد بدهم؟

6 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 16 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...