باسلام میخوام دخترو پسرمو بعدازاینکه به سن قانونی برسن خودشون حق انتخاب داشته باشن بگیرمشون 
ولی من دوهفته ب دلیل بدهی های شوهرسابقم ب خاطر افسردگی قرص خوردم بیمارستان روزبه تهران بیمارستان اعصاب و رو...

باسلام میخوام دخترو پسرمو بعدازاینکه به سن قانونی برسن خودشون حق انتخاب داشته باشن بگیرمشون ولی من دوهفته ب دلیل بدهی های شوهرسابقم ب خاطر افسردگی قرص خوردم بیمارستان روزبه تهران بیمارستان اعصاب و روان بستری بودم الان همسرسابقم میگه پرونده تو بکشم بیرون بچه بهت نمیدن میخوام بدونم که درسته

5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...