باعرض سلام من درخواست نفقه ومهریه دادام واسه زلاق تازه متوجه شدم باردارم درصورتیکه همسرم باطلاق مخالفت کنه وبازندگی کردن باهمسرم بازهم میتونم نفقه ومهریه ام رابگیرم؟

باعرض سلام من درخواست نفقه ومهریه دادام واسه زلاق تازه متوجه شدم باردارم درصورتیکه همسرم باطلاق مخالفت کنه وبازندگی کردن باهمسرم بازهم میتونم نفقه ومهریه ام رابگیرم؟

4 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 313 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...