با سلام من زن چگونه میتوانم خوف وضرر شرافتی یعنی عسر وحرج را در دادگاه اثبات نمایم لطفا راهنمایی بفرمایید از کمکهای شما متشکرم

با سلام من زن چگونه میتوانم خوف وضرر شرافتی یعنی عسر وحرج را در دادگاه اثبات نمایم لطفا راهنمایی بفرمایید از کمکهای شما متشکرم

9 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 28 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمحمد مهدی ترحمی
محمد مهدی ترحمی

کارآموز وکالتبا سلام و احترام
موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از موارد طلاق از جانب زوجه به دلیل عسر و حرج محسوب می گردد:
۱ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
۳ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.»
علاوه بر این که دادگاهها این حق را خواهند داشت که هر کاری که انجام دادنش برای زوجه سخت و شاق وعادتاً غیرقابل تحمل باشد را از مصادیق عسر و حرج داشته و او را مطلقه نمایند در مجموع اهم مصادیق عسرو حرج را ناشی از سه عامل می توان دانست:
عوامل طبیعی یا حقیقی:
۱) مانند اعتیاد که با تغییر وضعیت طبیعی و ارگانیکی شخص، جسم و روح او را تغییر داده و شرایط بنیادین زمان عقد را از بین می برد.
اگر مردی طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، مردی مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده می تواند، از دادگاه تقاضای طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوی مرد در صورتی که از پرداخت نفقه خودداری شود، می تواند یکی از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضای طلاق نماید
۲) عقیم بودن مرد: طبیعی است هر دختری به امید مادر شدن و تربیت فرزندان صالح ازدواج نموده و به خانه شوهر می رود. لذا حسرت مداوم ناشی از مادر نشدن غم و درد جانکاهی را در او ایجاد می نماید که می تواند او را دچار عسر و حرج نماید.
۳) جلوگیری از بچه دار شدن: در صورتی که مرد، به صورت غیرمنطقی مانع از بچه دار شدن زن می گردد
عوامل خارجی و واقعی:
۱) حبس طولانی: دوری زوج از زوجه، در مدت طولانی با فلسفه یک زندگی مشترک منافات داشته و برای زوجه مشقت آور خواهد بود.
۲) غیبت طولانی و ترک خانواده: این موضوع نیز به منزله فراموشی تعهداتی است که یک مرد با امضای مقدس ترین میثاق بشری یعنی میثاق ازدواج به آن، باید پایبند باشد. لذا این موضوع در جایی که به صورت عمدی اتفاق بیافتد، از حساسیت بیشتری برخوردار خواهد بود..
عوامل شخصی:
۱) استنکاف از پرداخت نفقه: اگر مردی طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، مردی مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده می تواند، از دادگاه تقاضای طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوی مرد در صورتی که از پرداخت نفقه خودداری شود، می تواند یکی از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضای طلاق نماید.
۲) سوء معاشرت
۳) زناشویی غیرمتعارف
۴) اکراه شدید
۵) اختلاف سنی زیاد
۶) ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
۷) جنون در صورتی که از موارد فسخ نباشد
۸) عدم رعایت شغل متناسب با حیثیت خانوادگی زوجه

1399-02-04 15:05:08
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...