زمان جدایی همسرم 150 به من بدهکار بود. گفت توافقی بدون مهریه گرفتن جدا شو. پولت میدم.
الان دوسال گذشته
نمیده.
چه کنم؟

زمان جدایی همسرم 150 به من بدهکار بود. گفت توافقی بدون مهریه گرفتن جدا شو. پولت میدم. الان دوسال گذشته نمیده. چه کنم؟

3 ماه پیش
4 پاسخ 5 نظر 19 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسبا سلام
اگر دلیل و مدرکی دال بر این مبلغ دارید و مشخص هست و شاهد داشته باشید
میتوانید دادخواست مطالبه بدهید

1399-02-06 11:40:22

پاسخ به نظر
محمد مهدی ترحمی
محمد مهدی ترحمی

کارآموز وکالتبا سلام و احترام
با استناد به دلایلی از جمله پرینت واریز وجه یا شهادت و قراداد و.... ناگریز به اثبات مدیونیت ایشان و مطالبه طلب هستید

1399-02-06 14:23:38
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
منظربانو طلب آموز
منظربانو طلب آموز

وکیل پایه یک دادگستریباسلام، دادخواست مطالبه وجه علیه همسرتان به دادگاه حقوقی تقدیم بفرمایید و پرینت واریز وجه به حساب ایشان را ضمیمه دادخواست نمایید.

1399-02-07 17:54:06
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
منظربانو طلب آموز
منظربانو طلب آموز

وکیل پایه یک دادگستریباسلام، دادخواست مطالبه وجه علیه همسرتان به دادگاه حقوقی تقدیم بفرمایید و پرینت واریز وجه به حساب ایشان را ضمیمه دادخواست نمایید.

1399-02-07 20:33:16
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
منظربانو طلب آموز
منظربانو طلب آموز

وکیل پایه یک دادگستریباسلام، دادخواست مطالبه وجه علیه همسرتان تقدیم مراجع قضایی بفرمایید وپرینت واریز وجه به حساب ایشان را ضمیمه دادخواست جهت اثبات ادعا نمایید.

1399-02-08 14:32:33
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...