سلام.اگر زوجه به هیچ وج راضی نباشد که در منزل پدری زوج کنار پدر و مادر زوج  زندگی کند و زوج دادخواست تمکین بدهد  و زوجه  ضرر جانی و شرافتی به هیچ وج ندارد و با این حال به این منزل نرود  ناشزه میشود؟

سلام.اگر زوجه به هیچ وج راضی نباشد که در منزل پدری زوج کنار پدر و مادر زوج زندگی کند و زوج دادخواست تمکین بدهد و زوجه ضرر جانی و شرافتی به هیچ وج ندارد و با این حال به این منزل نرود ناشزه میشود؟

3 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 48 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...