منظورازناشزه بودن زن چیست؟

منظورازناشزه بودن زن چیست؟

3 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 23 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمحمد مهدی ترحمی
محمد مهدی ترحمی

کارآموز وکالتبا سلام و احترام
ابتدا معنای ناشزه و نشوز را از فرهنگ دهخدا اینجا مینویسم و بعد یک توضیح کوچک:

ناشزه: گوشت بر آمده بر جسم(تانیث ناشز)

زنی که از اطاعت شرعی مرد بیرون رود، در آنصورت حق نفقه و کسوه ندارد.(فرهنگ نظام)

زن سرکش که امتناع از شوهر خود کند و بوی دست ندهد(ناظم الأطباء)

در اصطلاح فقها زنی است که از اطاعت شوهر خود سرپیچی کند و همچنان که زن ناشزه باشد گاه باشد که نشوز از شوی پدید گردد چنانکه حقوق زن را نپردازد(از شریع الاسلام و کشاف اصطلاحات الفنون)

زن ناسازگار، زن سرکش،زن نافرمان، زن ناسازگار

نشوز: ناسازگاری کردن زن با شوهر(غیاث اللغات)

ناسازواری کردن زن با شوی و در خشم آوردن(از منتهی الأرب)(از آنندراج)(از ناظم الأطباء)

ناسازواری کردن شوهر با زن یا زن با شوهر(دهار)(از زوزنی)

ناساختن زن با شوهر و یا شوهر با زن(تاج المصادر بیهقی)

عصیان کردن زن نسبت به شوهر و به خشم آردن شوی را(از معجم متن اللغه)(از اقرب الموارد)

ناسازگاری میان زن و شوهر(ترجمان علامه جرجانی)

کراهت داشتن زن و شوی هر یک از دیگری(از اقرب الموارد)

از اطاعت مرد خارج شدن زن(از معجم متن الغه)

ترک کردن مرد زن خود را(از ناظم الأطباء)

در اصطلاح فقه نشوز: عدم قیام زوج یا زوجه به وظایف زناشویی نسبت به دیکری
نشوز مرد، یعنی خودداری از همخوابگی او با زوجه در هر یک شب از چهار شب و امتناع از دادن نفقه، به زن حق مید هد که او را بوسیله حاکم اجبار به قیام به وظایف مزبور نماید
نشوز زن یعنی عدم اطاعت او از زوج، به مرد حق سختگیری و خودداری از نفقه را می دهد

1399-02-10 10:49:24
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...