سلام.زوجه که باکره میباشد و آماده به تمکین نیست و مهریه و نفقه را دریافت میکند چگونه میتواند عسر و حرج را اثبات کند؟زوج نه پیام میدهد نه مزاحمت ایجاد میکند با این حال تکلیف زوجه که نمیخواهد تمکین کند...

سلام.زوجه که باکره میباشد و آماده به تمکین نیست و مهریه و نفقه را دریافت میکند چگونه میتواند عسر و حرج را اثبات کند؟زوج نه پیام میدهد نه مزاحمت ایجاد میکند با این حال تکلیف زوجه که نمیخواهد تمکین کند چیست؟چگونه باید طلاق بگیرد؟

2 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 40 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمصطفی فیاضی
مصطفی فیاضی

وکیل پایه یک دادگستریسلام ،زوجه میتواندباارسال اظهارنامه ای ضمن اعلام استفاده ازحق حبس مهریه خودتقاضاکندتاکل مهریه اش بوی پرداخت گرددوضمناپس ازپرداخت کامل مهریه مسکن مناسب برایش تهیه کندتازندگی مشترک را شروع کنندوچنانچه بیش از6ماه بی اعتنایی ادامه پیداکردتقاضای طلاق بلحاظ تحقق شروط عقدنامه ونیزعسروحرج بدهد

1401-07-04 15:48:24
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...