پدر من ۲۲ سال پیش فوت شده که سه ورثه پسر و دو ورثه دختر داشته اموال آن که بیشتر زمین و باغ بود ۵ سال بعد از فوت پدرم بین پسر تقسیم شد و دختر به علت فاقد ارزش بودن بدون هیچ نوشته مکتوبی نخواستن حال بیش...

پدر من ۲۲ سال پیش فوت شده که سه ورثه پسر و دو ورثه دختر داشته اموال آن که بیشتر زمین و باغ بود ۵ سال بعد از فوت پدرم بین پسر تقسیم شد و دختر به علت فاقد ارزش بودن بدون هیچ نوشته مکتوبی نخواستن حال بیشتر زمینها تبدیل به باغ شده حال خواهرها می توان ادعا به باغها داشته باشند

5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالپوریا شیرخانی
پوریا شیرخانی

کارآموز وکالتسلام بله امکان دارد خواهران قطع درختان کاشته شده یا اجرت المثل زمین را از برادرانی که زمین را تصرف و استفاده کرده اند بخواهند.

1399-02-15 23:01:07
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...