سلام
در صورت فوت کارمند حقوق بگیر، مستمری وی به چه صورت بین همسر، فرزندان دختر و پسر و پدر و مادر یا برادر و خواهر در قید حیات ایشان پرداخت می کردد؟
ناشناس

سلام در صورت فوت کارمند حقوق بگیر، مستمری وی به چه صورت بین همسر، فرزندان دختر و پسر و پدر و مادر یا برادر و خواهر در قید حیات ایشان پرداخت می کردد؟

6 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 22 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالآرمین استادهاشمی
آرمین استادهاشمی

کارآموز وکالتسلام،مستمری متوفی به نسبت مساوی با توجه به تعداد وراث که شامل همسر و فرزندان می شود تقسیم می گردد.

1398-01-23 15:37:36
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
سوال کننده
سوال کنندهآیا شامل فرزندان دختر و پسر متاهل و بالای 18 سال نیز می شود؟ و پدر و مادر در قید حیات سهمی از مستمری ندارند؟

1398-01-23 19:19:53

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...