سلام آقای تقی نژاد از اینکه با مسئولیت  این موقع پاسخ می دهید واقعا سپاسگزارم ولی چیزی که هست من حکم تمکین را گرفته و اجراییه هم اقدام نمودم و هنوز هم منزل بهمراه اثاث البیت را هم در اختیار دارم و پس...
مسعود رهنما

سلام آقای تقی نژاد از اینکه با مسئولیت این موقع پاسخ می دهید واقعا سپاسگزارم ولی چیزی که هست من حکم تمکین را گرفته و اجراییه هم اقدام نمودم و هنوز هم منزل بهمراه اثاث البیت را هم در اختیار دارم و پس از مهلت اجراییه قصد دارم نزد قاضی رفته و بابت عدم تمکین خانم و اینکه مهلت اجرا نیز تمام شده با لایحه ای به همین مضمون که صاحبخانه منزلش را به زوج میدهد نه به مجرد و با توجه به عدم تمکین ایشان منزل را پس بدهم حال آیا با این تفاسیر اگر دادخواست ازدواج مجدد دادم باز هم اقدام صوری میتواند جهت تمکین بکند یا دیگر این حق از وی ساقط میشود ؟

3 هفته پیش
2 پاسخ 2 نظر 24 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...