وقت بخیر آقای تقی نژاد اینطوری که مرد همیشه بازیچه دست زن قرار میگیره یه بار تمکین نمیکنه و مدتی که گذشت و شرایط رو مناسب دید اعلام تمکین میکنه اینطوری که نمیشه ؟ چطور میشه از اینکار جلوگیری کرد ؟
ولی...
مسعود رهنما

وقت بخیر آقای تقی نژاد اینطوری که مرد همیشه بازیچه دست زن قرار میگیره یه بار تمکین نمیکنه و مدتی که گذشت و شرایط رو مناسب دید اعلام تمکین میکنه اینطوری که نمیشه ؟ چطور میشه از اینکار جلوگیری کرد ؟ ولی از طرفی خانم نجفی هم در جواب گفتند که زن نمیتونه بعد از عدم تمکین درخواست نفقه کنه .

3 هفته پیش
2 پاسخ 2 نظر 44 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...