سلام قبلا سوالم رو پرسیدم ممنون از پاسخ تون آقای تقی نژادبزرگوار شوهرم در مرغداری کارمیکردوهمانجا اتاقی برای زندگی در اختیار ما قرار داده بودن بعدازچندماه همسرم ترک کارکرده ومن وبچه راتنها گذاشت صورت...
فاطمه

سلام قبلا سوالم رو پرسیدم ممنون از پاسخ تون آقای تقی نژادبزرگوار شوهرم در مرغداری کارمیکردوهمانجا اتاقی برای زندگی در اختیار ما قرار داده بودن بعدازچندماه همسرم ترک کارکرده ومن وبچه راتنها گذاشت صورت جلسه ترک کارواینکه شوهرم بعدیه هفته اومدبارضایت خودش امضاکردکه به دلیل فراهم نکردن منزل ماروبه خونه پدرم فرستاددرخواست نفقه معوقه دوماه وجاریه کردم رای صادرشدغیابی چون نیومده بودهنوزاجرایی نشد40رومهلت داره اگرالان درخواست ترک انفاق کیفری کنم چه تاثیری داره وچه چیزهایی بایدبگم درضمن شکایت تمکین درشوراکرده که به دلیل تهیه نکردن منزل مناسب پرونده به دادگاه ارسال شدببخشید زیادشد

3 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 41 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...