با سلام
پیامکی به گوشی من ارسال شده که در مورد پرونده دادگاه خانواده هست و نوشته به اجرای مدنی واصل شد به چه معنی میباشد؟ در صورتیکه جلسه رسیدگی هم تعیین شده؟ اجرای مدنی با دادگاه خانواده فرق میکند؟

با سلام پیامکی به گوشی من ارسال شده که در مورد پرونده دادگاه خانواده هست و نوشته به اجرای مدنی واصل شد به چه معنی میباشد؟ در صورتیکه جلسه رسیدگی هم تعیین شده؟ اجرای مدنی با دادگاه خانواده فرق میکند؟

2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 10 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمنظربانو طلب آموز
منظربانو طلب آموز

وکیل پایه یک دادگستریباسلام، پیامک ارسالی به معنی این است پرونده شما منجر به رای قطعی شده است و برای اجرای رای ، پرونده به اجرای احکام ارسال شده است
دادگاه خانواده مربوط به رسیدگی دعاوی وصدور رای می باشد اما اجرای احکام مربوط به اجرای آراء است.

1399-03-07 11:03:15
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...