خانم نجفی استاد گرامی و محترم از اینکه منت گذاشته ای به سوال بنده جواب داده اید بینهایت سپاسگذارم.

خانم نجفی استاد گرامی و محترم از اینکه منت گذاشته ای به سوال بنده جواب داده اید بینهایت سپاسگذارم.

2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...