سلام ممنونم بابت راهنمایتون خانوم نجفی همسرم توافقی نمیکند. ولی باید از دادگاه چه تقاضا کنم  یعنی برای تعیین مکان ملاقات در خواست دستور موقت از دادگاه تقاضا کنم تا زودتر تصمیم گیری شود در غیر این صورت...

سلام ممنونم بابت راهنمایتون خانوم نجفی همسرم توافقی نمیکند. ولی باید از دادگاه چه تقاضا کنم یعنی برای تعیین مکان ملاقات در خواست دستور موقت از دادگاه تقاضا کنم تا زودتر تصمیم گیری شود در غیر این صورت اگر هر هفته نتوانم به تهران بیاورم حکم جلبم را میگیرد اگر زود تصمیم گیری نشود حال بنده به نظر شما چه تقاضای از دادگاه بخواهم متشکرم

2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالویدا نجفی
ویدا نجفی

کارآموز وکالتاول از اجرای احکام درخواست که از دادگاه بخواهد اگر ممکن است مکان ملاقات را مشخص کند، اگر نپذیرفتن دادخواست تعیین مکان ملاقات ثبت کنید و گواهی ثبت را به اجرای احکام ببرید دادگاه تصمیم میگیرد که دستور موقت صادر کند یا خیر

1399-03-17 17:45:24
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...