با سلام.اگر بعد از طلاق حزانت فرزند دختر با پدر باشد و مادر بعد جدای مجدد ازدواج کند .پدر میتواند مانع رفتن. دختر به خانه شوهر مادرش شود.دختر 9سال دارد؟

با سلام.اگر بعد از طلاق حزانت فرزند دختر با پدر باشد و مادر بعد جدای مجدد ازدواج کند .پدر میتواند مانع رفتن. دختر به خانه شوهر مادرش شود.دختر 9سال دارد؟

2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 9 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالویدا نجفی
ویدا نجفی

کارآموز وکالتبا سلام
دختر در سن ۹ سالگی میتواند انتخاب کند که با کدام یک از والدین زندگی کند، اگر مکان ملاقات کودک با مادر مشخص باشد پدر میتواند مانع رفتن ایشان به منزل شوهر خانم اسبق شود.

1399-03-17 21:08:06
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...