سلام خسته نباشید.من چهارماهی است توافقی ازهمسرم جداشدم ودختر که شش سال دارد پیش من است وبعدهفت سالگی پدرش میخواد دخترم روبگیره ازم.میخواستم بپرسم اگه تواین مدتی که دخترم پیش منه اگه اتفاقیناخواسته برا...

سلام خسته نباشید.من چهارماهی است توافقی ازهمسرم جداشدم ودختر که شش سال دارد پیش من است وبعدهفت سالگی پدرش میخواد دخترم روبگیره ازم.میخواستم بپرسم اگه تواین مدتی که دخترم پیش منه اگه اتفاقیناخواسته برای دخترم بیفته یاخدایی نکرده کرونا بگیره ولی من خیلی مراقبم خودش هم میدونه.چون همسرم تهدیدکرده میتونه ازمن شکایت کنه؟زندانیم کنه یا دیه بگیره؟

2 ماه پیش
1 پاسخ 3 نظر 12 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسسلام.
پدر صاحب مطلق فرزند است ولی و حق ولایت دارد و در صورت اتفاق برای فرزندش و اثبات سهل انگاری شما حضانت از شما سلب میشود و در شرایطی هم میتواند شاکی باشد چون اولیاء دم میباشند

1399-03-17 23:40:59

پاسخ به نظر
ویدا نجفی
ویدا نجفی

کارآموز وکالتبا سلام
تا زمانی که شما در حفظ و نگهداری کودک کوتاهی و اهمال نکرده باشید و برای کودک خدای نکرده اتفاقی بیافتد و شما مقصر نباشید هیچ اقدامی نمیتوانند انجام دهند.

1399-03-18 00:05:00
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
بذرافکن
بذرافکنمرسی ازجوابتون.من خیلی مراقبم حتی بیشترازشوهرم خودش هم میدونه.ولی ازوقتی تهدیدکرده میترسم حتی تاسرکوچه دخترم روبیرون ببرم.پس اگرسهل انگاری من اثبات نشه شکایتش نتیجه بخش نخواهدبود؟من حتی شنیدم اگرچندبارسهل انگاری مادراثبات شودمیتونه پدرشکایت کنه درسته؟

1399-03-18 00:17:05

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...