سلام.من زوجه هستم و حضانت فرزند 2ساله با من هست آیا با ازدواج مجدد حضانت از من سلب میشود؟

سلام.من زوجه هستم و حضانت فرزند 2ساله با من هست آیا با ازدواج مجدد حضانت از من سلب میشود؟

2 ماه پیش
1 پاسخ 3 نظر 10 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسسلام و عرض ادب.
ماده 1170 قانون مدنی {{ اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست ازدواج مجدد کند حضانتش سلب میشود}} مگر اینکه با تشخیص دادگاه خود طفل به دلیل شرائط سنی و جنسیّتی و رفتار و شخصیت ناشایست پدر به حضانت مادرش نیاز مبرم دارد.

1399-03-18 19:56:54

پاسخ به نظر
ناشناس
ناشناسسلام و عرض ادب.
طبق ماده ماده 1170 قانون مدنی{{ اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست ازدواج کند حضانتش سلب میشود مگر اینکه خود طفل به دلیل شرائط سنی و جنسیّتی و رفتار و شخصیت ناشایست پدر به حضانت مادرش نیاز مبرم دارد}}

1399-03-18 19:59:13

پاسخ به نظر
ویدا نجفی
ویدا نجفی

کارآموز وکالتبا سلام
خیر ازدواج مجدد باعث سلب حضانت از شما نخواهد شد.

1399-03-18 20:03:32
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...