سلام من مهریه ام از طریق ثبت دی ماه پارسال اجرا گذاشتم. شوهرم خانه خودش که در ان سکونت داریم بهمن به نام مادرش سند صلح ششدانگ زده اما نامه ابلاغیه اجراییه اسفند آمده و به دستش نرسیده. دادخواست ابطال م...

سلام من مهریه ام از طریق ثبت دی ماه پارسال اجرا گذاشتم. شوهرم خانه خودش که در ان سکونت داریم بهمن به نام مادرش سند صلح ششدانگ زده اما نامه ابلاغیه اجراییه اسفند آمده و به دستش نرسیده. دادخواست ابطال معامله صوری به قصدفرار از دین زدم. به نظر شما ابطال میشه معامله؟ ممنون

1 سال پیش
2 پاسخ 3 نظر 46 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...