سلام
فرض کنید خانمی بمدت ده سال به عقد غیردائمی عادی یه آقای درآمده و اختیار بذل مدت هم نداشته باشه لیکن
نامبرده ضمن عدم تمکین مطالبه مهریه هم کرده و مرد را محکوم به پرداخت مهریه نموندلیکن باتوجه به ا...
سلمان سلمانی

سلام فرض کنید خانمی بمدت ده سال به عقد غیردائمی عادی یه آقای درآمده و اختیار بذل مدت هم نداشته باشه لیکن نامبرده ضمن عدم تمکین مطالبه مهریه هم کرده و مرد را محکوم به پرداخت مهریه نموندلیکن باتوجه به اینکه آقا هم نمی خواهد بذل مدت کند اما موضوع اینه خانم نه تمکین می نماید و نه محلی به شوهرش میزارد وهرجا وبا هرکسی دلش می خواهد رفت وآمد داردازطرفی با توجه به طرح دو شکایت با عنوان مطالبه طلاجات از طرف مرد و توهین و تهدید به مرک در شعبه بدوی رای به رد تمکین و دو مورد ۷۴ ضربه شلاق با یکسال تعلیق حکم صادر شده که توسط مرد تقاضای تجدنظرخواهی شده آیا باتوجه به سئوال مطروحه فوق این آقا چکار کنه و از چه طریقی اقدام کنه تا نامبرده هم مهریه گرفته و هم تمکین نکنه امیدوارم مستدل پاسخ لازم داده شده و راهنمایی بفرمایید آقا چکار کنه

3 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 15 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام دادخواه محترم نظر به اینکه به محض وقوع عقد زوجه مالک مهریه می گردد و هر نوع دخل و تصرفی در مهریه حق قانونی زوجه می باشد مالکیت به مهریه چه عقد نکاح بصورت دائم باشد و چه عقد نکاح بصورت موقت هیچ تفاوتی ندارد و عدم تمکین زوجه موقت و یا دائم ارتباطی به مهریه ندارد مراتب فوق در قانون مدنی پیش بینی شده است با فرض صدور حکم تمکین الزام و اجبار ممکن نیست چنانچه در عقد موقت زوج متعد به پرداخت نفقه شده باشد صرفا حق نفقه ساقط می گردد در مورد رد حکم تمکین و حبس و شلاق ماهیت پرونده مذکور مشخص نکرده اید مضافا بدون اطلاعات کافی امکان مشاوره میسر نیست در صورت تمایل می توانید تماس تلفنی با وکلای دادپراز مشاوره دقیق و کامل جهت ارائه راحل قانونی اقدام نمایید

1399-04-08 18:31:18
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...